Organizacije in posamezniki

RGZC - Regionalna gospodarska zbornica Celje

sedež Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
telefon: +386 (0)3 426 74 03
e-naslov: info@rgzc.si 
spletna stran: www.rgzc.si