Organizacije in posamezniki

RGZC - Regionalna gospodarska zbornica Celje

sedež Ljubljanska cesta 14, 3000 Celje
telefon: +386 (0)41 237 146
e-naslov: tajnistvo@rgzc.si
spletna stran: www.rgzc.si