Lokalne akcijske skupine

LAS Barje z zaledjem

sedež LAS: Dragomer, Na Grivi 5, 1358 Log pri Brezovici
upravljavec LAS: Zavod Cerpok
telefon:  +386 (0)31 366 815
e-naslov:

info@lasbarje.si

spletna stran: www.lasbarje.si
občine: Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Vrhnika

LAS dobro za nas

sedež LAS: Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
upravljavec LAS: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
telefon: +386 (0)2 620 22 70
e-naslov: las@ric-sb.si
spletna stran: www.lasdobrozanas.si
občine: Makole, Poljčane, Rače - Fram, Slovenska Bistrica

LAS Dolenjska in Bela Krajina

sedež LAS: Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
upravljavec LAS: Razvojni center Novo mesto d.o.o.
telefon: +386 (0)7 33 72 985, (0)7 6000 993
e-naslov: lasdbk@rc-nm.si
spletna stran: www.las-dbk.si
občine: Črnomelj, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mestna občina Novo mesto, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan in Šmarješke Toplice

LAS Dolina Soče

sedež LAS: Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin
upravljavec LAS: Posoški razvojni center
telefon: +386 (0)5 38 41 507
e-naslov:

las@prc.si

spletna stran: www.lasdolinasoce.si
občine: Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin

LAS Goričko 2020

sedež LAS: Martjanci 36, 9221 Martjanci
upravljavec LAS: Zavod Bistra hiša Martjanci
telefon: +386 (0)2 538 16 64
e-naslov:

info@las-goricko.si

spletna stran: www.las-goricko.si
občine: Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci , Šalovci, Tišina in Mestna občina Murska Sobota

LAS Haloze

sedež LAS: Cirkulane 56, 2282 Cirkulane
upravljavec LAS: PRJ Halo, Podeželsko razvojno jedro
telefon: +386 (0)2 79 53 200
e-naslov: las.haloze@halo.si
spletna stran: www.haloze.org
občine: Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Žetale

LAS Mislinjske in Dravske doline

sedež LAS: Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi
upravljavec LAS: LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja z.b.o.
telefon: +386 (0)2 88 12 110
e-naslov:

info@lasmdd.si

spletna stran: www.lasmdd.si
občine: Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju

LAS Ovtar Slovenskih goric

sedež LAS: Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart
upravljavec LAS: Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Lenart
telefon: +386 (0)59 128 773, (0)51 660 865
e-naslov:

info@lasovtar.si

spletna stran: www.lasovtar.si
občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj

LAS Posavje

sedež LAS: Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
upravljavec LAS: Regionalna razvojna agencija Posavje
telefon: +386 (0)7 488 10 43
e-naslov:

las.posavje@rra-posavje.si

spletna stran: www.las-posavje.si
občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

sedež LAS: Renkovci 8, 9225 Turniške
upravljavec LAS: Društvo za trajnost virov "SI.ENERGIJA"
telefon: +386 (0)2 538 16 63
e-naslov:

info@las-pdl.si

spletna stran: www.las-pdl.si
občine: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik/ Dobronak, Kobilje, Lendava/Lendva, Odranci, Turnišče in Velika Polana