Lokalne akcijske skupine

LAS Krasa in Brkinov

sedež LAS: Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
upravljavec LAS: Območna Razvojna Agencija Krasa in Brkinov
telefon: +386 5 7344 362
e-naslov:

info@laskrasainbrkinov.si

spletna stran: www.laskrasainbrkinov.si
občine: Sežana, Divača, Hrpelje Kozina ter Komen