Lokalne akcijske skupine

LAS loškega pogorja

sedež LAS: Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka
upravljavec LAS: Razvojna agencija Sora d.o.o.
telefon: +386 (0)4  51 20 131
e-naslov:

info@las-pogorje.si

spletna stran: www.las-pogorje.si
občine: Gorenja vas-Poljane, Škofja Loka, Železniki, Žiri