Lokalne akcijske skupine

LAS med Snežnikom in Nanosom

sedež LAS: Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica
upravljavec LAS: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
telefon: +386 (0)31 339 789, (0)5 7112 335
e-naslov:

info@las-snezniknanos.si

spletna stran: www.las-snezniknanos.si
občine: Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna