Lokalne akcijske skupine

LAS Mežiške doline

sedež LAS: Prežihova ulica 17, Ravne na Koroškem
upravljavec LAS: A.L.P. Peca d.o.o
telefon: +386 (0)590 91 080
e-naslov:

info@las-md.si

spletna stran: www.las-md.si
občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem