Lokalne akcijske skupine

LAS Mislinjske in Dravske doline

sedež LAS: Mariborska 7, 2360 Radlje ob Dravi
upravljavec LAS: LAS MDD – zadruga za razvoj podeželja z.b.o.
telefon: +386 (0)2 88 12 110
e-naslov:

info@lasmdd.si

spletna stran: www.lasmdd.si
občine: Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju