Lokalne akcijske skupine

LAS Obsotelje in Kozjansko

sedež LAS: Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
upravljavec LAS: Razvojna agencija Sotla
telefon: +386 (0)3 81 71 860
e-naslov:

info.lasok@gmail.com

spletna stran: www.las-ok.si
občine: Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah