Lokalne akcijske skupine

LAS Od Pohorja do Bohorja

sedež LAS: Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur
upravljavec LAS: Razvojna agencija Kozjansko
telefon: +386 (0)3 747 13 02
e-naslov:

info@las-pohorje-bohor.si

spletna stran: www.las-pohorje-bohor.si
občine: Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Zreče