Lokalne akcijske skupine

LAS Posavje

sedež LAS: Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
upravljavec LAS: Regionalna razvojna agencija Posavje
telefon: +386 (0)7 488 10 43
e-naslov:

las.posavje@rra-posavje.si

spletna stran: www.las-posavje.si
občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica