Lokalne akcijske skupine

LAS Pri dobrih ljudeh 2020

sedež LAS: Renkovci 8, 9225 Turniške
upravljavec LAS: Društvo za trajnost virov "SI.ENERGIJA"
telefon: +386 (0)2 538 16 63
e-naslov:

info@las-pdl.si

spletna stran: www.las-pdl.si
občine: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik/ Dobronak, Kobilje, Lendava/Lendva, Odranci, Turnišče in Velika Polana