Lokalne akcijske skupine

LAS Raznolikost podeželja

sedež LAS: Teharska cesta 49, 3000 Celje
upravljavec LAS: Simbio, družba za varovanje in ravnanje z odpadki, d.o.o.
telefon: +386 (0)3 425 64 66, +386 (0)51 642 855
e-naslov:

info@raznolikost-podezelja.si

spletna stran: www.las-raznolikost-podezelja.si
občine: Celje, Laško, Štore in Vojnik