Lokalne akcijske skupine

LAS Srce Slovenije

sedež LAS: Kidričeva 1,1270 Litija
upravljavec LAS: Razvojni center Srca Slovenije
telefon: +386 (0)1 89 62 713
e-naslov:

las@razvoj.si

spletna stran: www.las-srceslovenije.si
občine: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji