Lokalne akcijske skupine

LAS Vipavska dolina

sedež LAS: Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina
upravljavec LAS: RA ROD Ajdovščina
telefon: +386 (0)5 365 36 04 in +386 (0)5 365 36 07
e-naslov:

info@las-vipavskadolina.si

spletna stran: www.las-vipavskadolina.si
občine: Ajdovščina in Vipava