Lokalne akcijske skupine

LAS za mesto in vas

sedež LAS: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
upravljavec LAS: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
telefon: + 386 1 306 19 02
e-naslov:

las@ljubljana.si

spletna stran: www.las-mestoinvas.si
občine: Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice