Lokalne akcijske skupine

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

sedež LAS: Foršt 51, 3333 Ljubno ob Savinji
upravljavec LAS: Savinja, zavod za razvoj podeželja in turizma
telefon: +386 (0)3 838 10 78
e-naslov:

savinja.cvetka@siol.net

spletna stran: www.savinja.si
občine: Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, MO Velenje