Lokalne akcijske skupine

TOTI LAS

sedež LAS: Pobreška cesta 20, SI-2000 Maribor
upravljavec LAS: RRA Podravje - Maribor
telefon: +386 (0)2 33 31 311
e-naslov:

las@rra-podravje.si

spletna stran: www.toti-las.si
občine: Kungota, MO Maribor in Pesnica