Postanite naš član

Redni član društva je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ga zanima problematika podeželja in je vključen v razvoj podeželja ali podobne aktivnosti na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Redni član društva je lahko tudi pravna oseba. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo plačeval članarino in deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. Izpolnjeno pristopno izjavo posredujte na sedež društva.

Skladno s sklepom (sklep št. 5), ki ga je sprejel zbor članov DRSP na 2. izrednem zboru, 29. 11. 2017 v Domžalah, članarina za leto 2018 znaša 560 € za lokalne akcijske skupine, 50 € za pravne osebe in 20 € za fizične osebe.

Pristopne izjave (obrazci):

Lokalna akcijska skupina

Druga organizacija

Fizična oseba