Postanite naš član

Redni član društva je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki ga zanima problematika podeželja in je vključen v razvoj podeželja ali podobne aktivnosti na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Redni član društva je lahko tudi pravna oseba. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže, da bo plačeval članarino in deloval v skladu s statutom društva in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. Izpolnjeno pristopno izjavo posredujte na sedež društva.

Za leto 2017 znaša članarina za fizične osebe 20 EUR, za organizacije 50 EUR in za Lokalne akcijske skupine 560 EUR.

Pristopne izjave (obrazci):

Lokalna akcijska skupina

Druga organizacija

Fizična oseba