Evropski podeželski parlament

Pripombe k spremembi Uredbe CLLD

Komisija za CLLD pri Društvu za razvoj slovenskega podeželja zbira pripombe slovenskih LAS na predlog spremembe Uredbe CLLD. Pripombe pošljite do 11. 3.2016,  do 10. ure Jožici Povše (e-pošta lasdbk@rc-nm.si).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v pregled poslalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 s katero se spreminja Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Rok za oddajo pripomb je torek, 15. 3. 2016.

Komisija za CLLD, DRSP – do sedaj zbrane pripombe

Dopis MKGP – poziv k pripobam

Predlog spremembe Uredbe CLLD

Preberite več...

Odgovori KO CLLD na predloge sprememb Uredbe CLLD

Danes, 7. 4. 2016, smo prejeli odgovore Koordinacijskega odbora CLLD na predloge oziroma mnenja o spremembi in dopolnitvi Uredbe CLLD z dne 9. 3. 2016. Dokument je v prilogi, odgovori pa se nanašajo na vsebine, ki smo jih posredovali DRSP, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o., RRA Severne Primorske d.o.o. in Regionalna razvojna agencija Posavje.

 

Odgovori KO CLLD na predloge sprememb in dopolnitev Uredbe CLLD z dne 9. 3. 2016

Preberite več...

Strokovni posvet LAS – državne pomoči v CLLD

DRSP je v petek, 27. 5. 2016 v sodelovanju z LAS OVTAR in KO CLLD organiziral strokovni posvet na temo državnih pomoči v CLLD, na katerem so pravne podlage in navodila za delo predstavili predstavniki  Ministrstva za finance, g. Štefan Preglej s sodelavci, predstavniki KO CLLD, ga. Alina Cunk-Perklič, g. Jernej Kavšek in Breda Štern. S strani  Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je sodelovala tudi ga. Nena Dokuzov, ki je skupaj z državnim sekretarjem v Kabinetu predsednika Vlade, Tadejem Slapnikom predstavila trenutno aktualno stanje pri državnih spodbudah, ki se neposredno dotikajo LAS ter opozorila na aktivno vlogo LAS pri izvajanju CLLD in sodelovanju z NVO na svojih področjih.

 

Predstavitve iz posveta:

- Uredba CLLD – državne pomoči, MKGP

- Vidiki državnih pomoči, Ministrstvo za finance

- Preverjanje de minimisa ob obravnavi vlog in zahtevkov ter sistem poročanja oz. priglasitve, ARSKTRP

 

 

IMG 20160527 093636 IMG 20160527 095740

Preberite več...

Odgovori KO CLLD v povezavi z SLR LAS

DRSP je, skladno z dogovorom na posvetu LAS v Lenartu, na KO CLLD naslovil vprašanja v o javnem pozivu za izbor operacij, aplikacij ARSKTRP za vnos projektov, dostopom do ISARR in kontaktnih osebah za dodatna pojasnila. Včeraj, 13. 6. 2016 smo prejeli odgovor, dokumentacija pa je dostopna TUKAJ.

 

DRSP - prošnja za pojasnilo nekaterih vprašanj v povezavi z SLR LAS

Odgovor KO CLLD

Izjava glede enotnega podjetja in kumulaciji pomoči ''de minimis''

Preberite več...

Mejnik za upravičene stroške za ukrep 19.4 ostaja odločba o potrditvi LAS in SLR

Danes smo prejeli odgovor MKGP na predlog DRSP (dopis z dne 28. 7. 2016) o spremembi obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Iz zapisanega izhaja, da je pobuda sprejemljiva, žal pa neuresničljiva zaradi rokov potrjevanja LAS. Sprememba PRP in Uredbe bi bila možna šele po potrditvi vseh LAS, vendar ne deluje oz. učinkuje za nazaj, kar pomeni, da kljub uspešni spremembi PRP, LAS ne bi prišli do denarja za to »neupravičeno« obdobje. Podrobneje so razlogi zaradi katerih sprememba ni mogoča pojasnjeni v dopisu MKGP.

Ozadje priprave predloga: DRSP je, 28. 7. 2016, na MKGP poslal predlog spremembe obdobja upravičenosti stroškov (podukrep 19.4 - Podpora za tekoče stroške in stroške animacije) PRP 2014-2020. Predlog je pripravljen na osnovi pripomb in pobud, izrečenih na delavnici o upravičenih stroških za izvajanje ukrepa CLLD, ki je potekala dne 22.6.2016 v Ljubljani ter na osnovi pobud LAS – članov DRSP.

Odgovor MKGP je dostopen TUKAJ.

Dopis DRSP je dostopen TUKAJ.

Preberite več...

Izdani prvi odločbi o potrditvi LAS in SLR

Z veseljem sporočamo, da sta bili prejšnji teden podpisani prvi Odločbi o potrditvi LAS in SLR v Sloveniji. Prva potrjena LAS sta LAS med Snežnikom in Nanosom ter LAS Srce Slovenije. Čestitke obema LASoma in želje za uspešno delo na področju razvoja podeželja. Obenem pa upamo, da je postopek potrjevanja LAS stekel in da bomo že v tem tednu poročali o novih potrjenih LAS.

Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12447/8839/

Preberite več...