5. Slovenski podeželski parlament, Haloze, 8. - 9. 10. 2019

  • velikost pisave

5. Slovenski podeželski parlament je 8. in 9. oktobra zasedal v slikovitih Halozah. Udeležilo več kot 360 priznanih strokovnjakov, kmetov in podeželanov iz 14 držav Evropske unije, ki so razpravljali o izzivih kmetijstva in podeželja po letu 2020. Zaključke in priporočila za oblikovanje prihodnje nacionalne politike razvoja podeželja bo MKGP uporabilo pri pripravi strateških dokumentov. Zasedanje je zaokrožila podelitev dveh nagrad: nagrade za najuspešnejše podeželsko območje in nagrade za novega inovativnega pristopnika.

Zasedanja parlamenta, ki je potekal 8. in 9. 10. 2019 v Halozah, se je udeležilo največje število udeležencev doslej, v dvodnevni razpravi pa so jih nagovorili visoki domači in evropski gostje ter strokovnjaki, med njimi tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo dr. Darja Majkovič, Silvia Michelini z Generalnega direktorata Evropske komisije za kmetijstvo ter sopredsednik Evropskega podeželskega parlamenta in član Društva za razvoj slovenskega podeželja Goran Šoster.

-Prvi dan dopoldne so potekale delavnice, na katerih so udeleženci razpravljali o ključnih sklopih prihodnje skupne kmetijske politike, kot so dohodki na kmetiji, konkurenčnost, verige vrednosti, podnebne spremembe, biotska raznovrstnost, mladi kmetje, pristop CLLD in lokalna ekonomije, kakovost hrane, ter prenos znanja in inovacije v kmetijstvu. Delavnice so potekale razpršeno po vseh občinah Haloz, kar je parlament prvič zelo povezalo z lokalnimi skupnostmi, udeleženci pa so si ogledali tudi njihove primere dobrih praks. Zaključke vseh delavnic so poročevalci predstavili na skupnem srečanju drugi dan parlamenta in so v celoti objavljeni na spletni strani.

Zasedanje parlamenta je zaokrožila slovesna podelitev dveh nagrad, ki sta jo s pozdravnim nagovorom začela županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin in predsednik Društva za razvoj Slovenskega podeželja Aleš Zidar. Nagrado za najuspešnejše podeželsko območje 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 (Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung), je prejela Občina Brda, Občina Ljubno pa je prejela priznanje za izjemne dosežke. Nagrajenca je v imenu ocenjevalne komisije razglasila dr. Marija Markeš, nagrado pa je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec. Nagrajenca za inovativnega novega pristopnika za leto 2018 (v okviru projekta Newbie.eu; http://www.newbie-academy.eu/) je razglasila dr. Irma Potočnik, Filozofska fakulteta UL, Oddelek za geografijo. Nagrado je družini Turinek, Ekološka kmetija in izobraževanje "Zlate Misli" podelila Silvia Michelini, Direktorat za kmetijstvo Evropske komisije.

Drugi dan zasedanja parlamenta je, po uvodnih nagovorih visokih gostov, potekal v treh panelnih razpravah. V prvem panelu, ki ga je moderiral Andrej Bibič, so razpravljali o biotski raznovrstnosti, podnebnih spremembah ter kakovosti hrane, zdravja in dobrobiti živali, gost v tem sklopu pa je bil mag. Dejan Židan. Z gostjo dr. Darjo Majkovič, je potekala razprava o pristopu LEADER / CLLD, mladih in novih kmetih  ter verigah vrednosti. Panel je moderiral dr. Andrej Udovč. Razpravo smo sklenili z predstavitvami zaključkov delavnic o podpori vzdržnim dohodkom na kmetiji, krepitvi tržne usmerjenosti ter prenosu znanja in digitalizaciji, ki jo je povezoval dr. Emil Erjavec, gostja pa je bila dr. Aleksandra Pivec.

Ob koncu zasedanja parlamenta je Goran Šoster strnil dosežke 5.SPP. Izpostavil je dejstvo, da smo z organizacijo tokratnega dogodka pomembno nadgradili prejšnje. Zlasti velja to za izvedo delavnic, ki smo jih razpršili po širšem problemskem območju Haloz in umestili na lokacije, kjer se primeri dobrih praks povezujejo z obravnavanimi vsebinami. Nadgradnja dosedanjih dogodkov je v uvedbi podeljevanja nagrad za posebne dosežke skupnostim in posameznikom. Vključenost mladih je bila tokrat močnejša, kakor v prejšnjih letih, zlasti po zaslugi nekaterih fakultet. Neposredno vključevanje zaključkov podeželskega parlamenta v pripravo strateških dokumentov za področje kmetijstva in razvoja podeželja je še en pomemben dosežek, katerega pa smo izvedli že v prejšnjih letih. Tudi tokrat želimo z zaključki seznaniti poslance v državnem zboru.

Ministrica Pivec je v zaključni besedi pohvalila vključenost velikega števila mladih udeležencev in se jim zahvalila za konstruktiven pristop. Zagotovila je, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaključke delavnic in plenarne razprave uporabilo pri pripravi strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2021-2027.

Slovenske podeželske parlamente na pobudo in v so-organizaciji z Društvom za razvoj slovenskega podeželja pripravljajo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s partnerji Mreže za podeželje, tokratna lokalna partnerja pa sta bila Lokalna akcijska skupina Haloze in Občina Majšperk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEMATSKE DELAVNICE - uvodniki, predstavitve in poročila iz delavnic:

Delavnice, 8.10.2019

Delavnica 1 - Podpora vzdržnim dohodkom kmetij (uvodnik, PPT, poročilo)

Delavnica 2 - Krepitev tržne usmerjenosti (uvodnik, PPT, poročilo)

Delavnica 3 - Verige vrednosti (uvodnik, PPT, poročilo)

Delavnica 4 - Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov (uvodnik, PPT 1, PPT 2, poročilo)

Delavnica 5 - Biotska raznovrstnost (uvodnik, PPT, poročilo)

Delavnica 6 - Mladi in novi kmetje (uvodnik, PPT, poročilo)

Delavnica 7 - Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija (uvodnik, PPT, poročilo)

Delavnica 8 - Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali (uvodnik, PPT, poročilo)

Delavnica 9 - Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu (uvodnik, PPT, poročilo)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOGALERIJA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FILM

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTE PRISOTNOSTI

Delavnica Podpora vzdržnim dohodkom kmetij

Delavnica Krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti

Delavnica Verige vrednosti

Delavnica Biotska raznovrstnost

Delavnica Podnebne spremembe in učinkovito upravljanje naravnih virov

Delavnica Mladi in novi kmetje

Delavnica Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija

Delavnica Kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali

Delavnica Prenos znanja, inovacij in digitalizacija v kmetijstvu

Svečana razglasitev 8.10.2019

Zasedanje podeželskega parlamenta, 9.10.2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IZJAVA ZA MEDIJE

Delavnice in svečana slovesnost 8.10.2019

Zasedanje podeželskega parlamenta 9.10.2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBJAVE V MEDIJIH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VABILO 

PROGRAM

PRIJAVNICA

Organizatorji2 5SPP

nazaj na vrh