Projekti

  • 01 april 2020 |
  • velikost pisave

Projekt ROAD je dolgoročna kampanja za izražanje glasu podeželskih prebivalcev v Evropi v partnerstvu s civilno družbo in vladami, s ciljem spodbujati samopomoč in ukrepe za podeželje. V obdobju 1. 8. 2018 - 31. 1. 2020 je z 63 dogodki, 10 vebinarji in 5 raziskavami povezal 3.903 prebivalcev. Več kot 1.800 udeležencev je sodelovalo v okviru nacionalnih podeželskih parlamentov in dneva podeželskih žena. Koordinirala ga je SYTY - Zveza finskih podeželskih gibanj (The Finnish Village Movement Association) v sodelovanju z Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja (ELARD), Združenjem evropskih podeželskih skupnosti (ERCA) in  PREPARE – partnerstvom za podeželsko Evropo ob finančni podpori Programa Evropske unije »Evropa za državljane« (Europe for Citizens programme).

Osrednji dogodek – Evropski podeželski parlament (EPP) je potekal novembra 2019 v španskem obmorskem mestu Candás, v pokrajini Asturias, ki se ga je udeležilo 400 predstavnikov iz 39 držav, med njimi tudi pet članska Slovenska delegacija Društva za razvoj slovenskega podeželja. Zaključki dvoletnega spremljanja razvoja evropskega podeželja in razprav v času zasedanja parlamenta so strnjeni v Candás deklaraciji (Manifesto draft final 1+), katere podpisniki so predstavniki READER, ERCA-ERP, PREPARE in ELARD.

Slovenija je, v okviru tega projekta, oktobra 2019 v Halozah izvedla 5. Slovenski podeželski parlament, se udeležila številnih dogodkov in posvetov, sodelovala pri raziskavi o poenostavitvi stroškov (Simplification Practice in LEADER_CLLD)  in prihodnjemu razvoju EPP, organizirala mednarodno delavnico z naslovom »Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskih območjih (pristop LEADER/CLLD) in lokalna ekonomija ter delavnico v okviru Festivala LAS. V poseben ponos nam je, da je EPP so-predsednikoval Goran Šoster, eden od ključnih članov Društva za razvoj slovenskega podeželja ter podpredsednik združenja PREPARE. Nosilec aktivnosti v Sloveniji je Društvo za razvoj slovenskega podeželja.

Podrobneje so aktivnosti in rezultati predstavljeni v zaključnih poročilih (Final report, Result report), na spletni strani Evropskega podeželskega parlamenta 2019 in uradni spletni strani EPP.

Projekt ROAD je koordinirala SYTY - Zveza finskih podeželskih gibanj (The Finnish Village Movement Association) v sodelovanju z Evropsko LEADER mrežo za razvoj podeželja (ELARD), Združenjem evropskih podeželskih skupnosti (ERCA) in  PREPARE – partnerstvom za podeželsko Evropo in je potekal v obdobju 1. 8. 2018 - 31. 1. 2020. Projekt «ROAD» je finančno podprl Program Evropske unije »Evropa za državljane« (Europe for Citizens programme).

ERPEU zdruzena

nazaj na vrh