Projekti/Festivali

Festival slovenskih LAS 2016

V imenu organizatorjev letošnjega Festivala slovenskih LAS, ki je potekal med 9. In 10. septembrom na slovenski Obali, se zahvaljujem vsem udeležencem za kakovosten prispevek k glavni temi Festivala – regionalnemu povezovanju LAS. Ocenjujemo, da je Festival zelo dobro uspel, prisotno je bilo 110 udeležencev iz 7 evropskih držav, dogovorjenih je bilo kar nekaj sodelovanj, pa tudi predstavitve so bile v veliki večini ustrezne in dobrodošle za nadaljnje delo LAS. Opravičujemo se vam, ker zaradi obilice drugega dela še nismo uspeli objaviti vseh predstavitev na naši spletni strani, to bo urejeno v najkrajšem možnem času, poleg tegapa vas bomo seznanili tudi z neposrednimi zaključki konference.

 

Festival slovenskih LAS bo tokrat potekal med 9. in 10. septembrom 2016 v Slovenski Istri. Festival bo imel mednarodni značaj, saj bo osrednja tema »Regionalno povezovanje LAS«, zato smo k sodelovanju povabili evropsko združenje LAS – ELARD, mreže LAS sosednjih držav in nacionalne mreže za razvoj podeželja. V okviru posveta bomo predstavili letos podpisan Sporazum med LAS na področju Krasa (SLO in IT), Istre, Kvarnerja, Gorskega Kotorja in Brkinov (11 LAS, 3 SLO, 7 HR in 1 IT), predviden je podpis sporazuma med ribiškimi LAS na tem istem področju. Razprava bo potekala o možnostih in pasteh regionalnega povezovanja LAS, pri tem bo s svojim prispevkom sodelovala predsednica ELARD Kristiina Tammets iz Estonije in predstavnik EECS EK Roman Haken iz Češke, ki bo predstavil pogled EECS na izvajanje CLLD. Seveda bodo svoja stališča predstavili tudi predstavniki MKGP, MGRT in nacionalnih Mrež za razvoj podeželja Slovenije, Hrvaške in Italije.

Pripravljena bo tudi predstavitev izvajanja projektov sodelovanja v teh državah in izmenjava (borza) predlogov projektov sodelovanja, v okviru katere se bodo predstavili slovenski predlogi in prispeli iz tujine, za že dogovorjene projekte se bodo izvedli B2B pogovori oz. informativni sestanki zainteresiranih partnerjev. Pri tem pričakujemo sodelovanje LAS iz Hrvaške, Italije, Estonije in Češke, vsekakor pa bo odprt razpis za udeležbo preko ELARDA, ENRD in sodelujočih Mrež.

Ker gre za prvi Festival v okviru izvajanja programa CLLD, bo del aktivnosti namenjen tudi ribiškim LAS oz. ribiškemu skladu. Pripravlja se sporazum o regionalnem sodelovanju ribiških LAS, ki bo predstavljen v sobotnem delu Festivala, ko bodo potekale promocijske predstavitve sodelujočih LAS v centru Kopra.

V sobotnih popoldanskih urah pa bo izveden še ogled dobrih praks ribiškega sklada iz programskega obdobja 2007-2013 in družabni zaključek Festivala.

Vse zainteresirane LAS vabimo k sodelovanju na zanimivem Festivalu. Ker bo dogajanje potekalo v petek in soboto ves dan, predlagamo, da si za Festival rezervirate ves vikend na Obali (več o namestitvi).

 

Program:

- strokovni posvet festivala, v petek, 9. 9. 2016, Kulturni dom Marezige

- Festival slovenskih LAS, v soboto, 10. 9. 2016, Taverna, center Kopra.

Podrobnejši program je dostopen v Slovenskem in Angleškem jeziku (dopolnjena verzija).

 

Prijavnica (WORD) - Prevzem (SLO)

Prijavnica (PDF) - Prevzem (SLO)

Prijavnica (WORD) - Prevzem (ANG)

Prijavnica (PDF) - Prevzem (ANG)

 

Noga dopisa

Preberite več...

Festival slovenskih LAS 2015

Naravne in kulturne vrednote – dediščina in priložnost

Janče – Ljubljana, 2. - 3. 10. 2015.

Drugi Festival slovenskih LAS je za nami in rečemo lahko, da se je umestil med pomembnejše strokovno-promocijske dogodke na področju podeželja! Lanskoletnemu festivalu v zeleni prestolnici smo dodali strokovni posvet in v goste povabili kolege iz sosednje Hrvaške ter vse skupaj povezali z naravnimi in kulturnimi vrednotami, ki sta naša dediščina in naša priložnost. Pomen dogodka v strokovnem in promocijskem smislu potrjujete institucije, ki ste se odzvale povabilu k sodelovanju, predvsem pa to potrjujete vi udeleženci; posveta se je udeležilo skoraj 80 predstavnikov LAS, inštitucij, občin, društev,… v soboto pa je približno 1.000 obiskovalcev na 22 stojnicah spoznavalo kulturni utrip, skrite bisere narave ter pokušalo izdelke pridnih rok različnih mojstrov.

Letošnji Festival slovenskih LAS se je umestil med pomembnejše strokovno-promocijske dogodke na področju podeželja! To potrjujejo strokovne institucije s področja narave in kulture, ki so se odzvale povabilu društva k sodelovanju. Pomen pa potrjuje tudi številčna udeležba na festivalu. Udeležilo se ga bo skoraj 90 udeležencev iz LAS, javne uprave in drugi inštitucij povezanih s tem področjem, med udeleženci pa bodo tudi predstavniki iz Hrvaške.

Strokovni posvet festivala, Janče, petek, 2. 10. 2015
V prvem delu posveta bomo predstavili uspešne slovenske zgodbe iz Trente, porečja Kolpe in Solčave ter projekt, ki je potekal v Nacionalnem parku Mljet na Hrvaškem. V razpravi in pri predstavitvi potencialnih virov financiranja se pridružijo tudi predstavniki treh ministrstev Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter treh institucij, ki so pristojne za podajanje strokovnih mnenj na področju naravne in kulturne dediščine – Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod RS za varstvo narave in Slovenski etnografski muzej. Pri predstavitvi virov financiranja pa sodelujeta še K&Z Svetovanje za razvoj d.o.o. s predstavitvijo EU sredstev iz čezmejnih in transnacionalnih programov in Slovenski regionalno razvojni sklad s predstavitvijo možnosti pred-financiranja projektov z odobrenimi EU sredstvi iz njihovega sklada.

Festival slovenskih LAS, sobota, Ljubljana, Stritarjeva ulica, 3. 10. 2015
Sobotni promocijski del festivala, ki bo potekal v centru prestolnice na Stritarjevi ulici, bo predstavil barve vseh slovenskih pokrajin, letos pa se nam pridružijo tudi LAS iz Hrvaške.

Vsebina dogodek

Galerija

Preberite več...