Upravni odbor

Roman Medved

 Roman Medved manjsa

Funkcija v DRSP predsednik društva, član upravnega odbora
Poklicna izobrazba magister znanosti (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Trenutna zaposlitev vodja projektov, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), Ljubljana
Reference vodenje in koordiniranje lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, priprava strateških dokumentov, priprava in izvajanja mednarodnih projektov, ocenjevanje projektnih vlog, priprava investicijskih dokumentov, vodja lokalnega podjetniškega centra, direktor javnega zavoda
Kontakt roman.medved@drustvo-podezelje.si 

mag. Mojca Metličar

Mojca Metlicar manjsa

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, članica komisije za izvajanje programa CLLD, članica komisije za podeželje
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev Društvo " Bogastvo podeželja"
Reference vodja pisarne LAS Bogastvo podeželja, strokovna sodelavka LAS, vodja LAS projektov, avtorica knjige Bogastvo okusov podeželja

Kontakt

info@las-bogastvopodezelja.si; GSM: +386 (0)51 300 419;

Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja projektnega oddelka na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov, priprava projektov sodelovanja, priprava skupnih projektov LAS, predstavnica evropske organizacije EUROMONTANA itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si

Viktorija Barbič

 Viktorija manjsa

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. org., kadrovik
Trenutna zaposlitev Direktorica razvojnega podjetja A.L.P. PECA d.o.o., vodja  projektov
Reference

Vodenje podjetja 12 let, podjetniško svetovanje, priprava poslovnih načrtov in vlog za podjetja, ki kandidirajo za sredstva SPS, Slovenskega regionalnega sklada, sredstva iz podukrepov PRP in drugih virov financiranja in sofinanciranja …..

Izkušnje s pripravo in vodenjem EU projektov – Interreg, Erazmus +,…

Vodenje in koordiniranje LAS - izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, priprava skupnih projektov območja LAS,  koordiniranje in vodenje projektov, izvrševanje nadzora na projektih, …

 Kontakt viktorija.barbic@las-md.si

Primož Kroflič

Primož Kroflic manjsa

Funkcija v DRSP član upravnega odbora, član komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba Vrtnarski tehnik
Trenutna zaposlitev Simbio d.o.o.
Reference  
Kontakt

primoz.kroflic@simbio.si

03/425 64 66

Goran Šoster

Goran Šoster

 

Funkcija v DRSP član upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. oec
Trenutna zaposlitev direktor Prleške razvojne agencije, podpredsednik mednarodne mreže za razvoj podeželja PREPARE
Reference strokovnjak na področju razvoja podeželja, regionalnega razvoja, ekološkega kmetijstva, ekoturizma, koordinator številnih mednarodnih projektov
 Kontakt goran@prlekija.com 

Aleš Zidar

ALES200

Funkcija v DRSP

član upravnega odbora, predsednik komisije za podeželje

Poklicna izobrazba strojni tehnik
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Reference dosedanji predsednik DRSP, strokovnjak za vodenje in upravljanje z LAS, izkušnje s projektnim vodenjem in sodelovanjem v EU projektih, moderator delavnic, prireditev in usposabljanja, usposobljen za delo na področju odnosov s strankami in prodaje, na področju direktnega marketinga, športnega marketinga in upravljanja z športnimi organizacijami, organizator različnih športnih, kulturnih in strokovnih dogodkov
 Kontakt ales.zidar@drustvo-podezelje.siinfo@drustvo-podezelje.siales.zidar@siol.net