Upravni odbor

Aleš Zidar

ALES200

 

Funkcija v DRSP predsednik društva, član upravnega odbora
Poklicna izobrazba strojni tehnik
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Reference strokovnjak za vodenje in upravljanje z LAS, izkušnje s projektnim vodenjem in sodelovanjem v EU projektih, moderator delavnic, prireditev in usposabljanja, usposobljen za delo na področju odnosov s strankami in prodaje, na področju direktnega marketinga, športnega marketinga in upravljanja z športnimi organizacijami, organizator različnih športnih, kulturnih in strokovnih dogodkov
 Kontakt  ales.zidar@drustvo-podezelje.siinfo@drustvo-podezelje.si

mag. Mojca Metličar

Mojca Metlicar200

 

Funkcija v DRSP podpredsednica društva, članica upravnega odbora, predsednica komisije za podeželje, članica delovne skupine za spremljanje in vrednotenje
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev KGZS Zavod Ptuj
Reference strokovna sodelavka LAS, vodja LAS projektov, avtorica knjige Bogastvo okusov podeželja
 Kontakt

mojca.metlicar@kgz-ptuj.si; GSM: 051 300 419;

Greta Černilogar

Greta Černilogar

 

Funkcija v DRSP podpredsednica upravnega odbora, članica upravnega odbora, članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba specialistka managementa
Trenutna zaposlitev vodja sektorja v organizacijski enoti za okolje, prostor in podeželje na Posoškem razvojnem centru
Reference vodenje in koordiniranje lokalne akcijske skupine, izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, izvrševanje nadzorov na projektih, koordiniranje in vodenje projektov itd.
 Kontakt greta.cernilogar@prc.si

Viktorija Barbič

 Viktorija manjsa

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. org., kadrovik
Trenutna zaposlitev Direktorica razvojnega podjetja A.L.P. PECA d.o.o., vodja  projektov
Reference

Vodenje podjetja 12 let, podjetniško svetovanje, priprava poslovnih načrtov in vlog za podjetja, ki kandidirajo za sredstva SPS, Slovenskega regionalnega sklada, sredstva iz podukrepov PRP in drugih virov financiranja in sofinanciranja …..

Izkušnje s pripravo in vodenjem EU projektov – Interreg, Erazmus +,…

Vodenje in koordiniranje LAS - izvajanje strokovnih nalog Vodilnega partnerja LAS, priprava strateških dokumentov, priprava skupnih projektov območja LAS,  koordiniranje in vodenje projektov, izvrševanje nadzora na projektih, …

 Kontakt viktorija.barbic@las-md.si

Primož Kroflič

Primož Kroflic manjsa

Funkcija v DRSP član upravnega odbora, član komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba Vrtnarski tehnik
Trenutna zaposlitev Simbio d.o.o.
Reference  
Kontakt

primoz.kroflic@simbio.si

03/425 64 66

Goran Šoster

Goran Šoster

 

Funkcija v DRSP član upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. oec
Trenutna zaposlitev direktor Prleške razvojne agencije, koordinator mednarodne mreže za razvoj podeželja PREPARE
Reference strokovnjak na področju razvoja podeželja, regionalnega razvoja, ekološkega kmetijstva, ekoturizma, podjetniški svetovalec, vodja številnih mednarodnih projektov (Phare, Interreg, IPA)
 Kontakt goran@prlekija.siinfo@drustvo-podezelje.si

Doc. dr. Luka Juvančič

luka200

 

Funkcija v DRSP član upravnega odbora
Poklicna izobrazba doktor biotehniških znanosti
Trenutna zaposlitev Visokošolski učitelj (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
Reference krepitev in posredovanje ekonomskih in upravljavskih znanj in veščin v kmetijstvu in razvoju podeželja. Spremljanje in vrednotenje intervencij v kmetijstvu in razvoju podeželja, svetovanje vladnim in nevladnim organizacijam
 Kontakt luka.juvancic@bf.uni-lj.si