Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

sedež Sevno 13, 8000 Novo mesto
telefon: +386 (0)7 393 47 06
e-naslov: info@vsgrm.unm.si  
spletna stran: www.vsgrm.unm.si