Zgodbe

Natanko nič odpadka v predelavi grozdja - Hiša vin Kokol

  • 31 marec 2020 |

Odličen primer krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Hiša vin Kokol je posestvo z družinsko tradicijo v Ciglencah, v občini Duplek, ki se s kmetijstvom ukvarja že tri generacije, zadnjih štirideset let pa so prisotni tudi v vinogradništvu. Obdelujejo okoli 10 ha zemlje in od tega je približno tretjina namenjena vinogradništvu. Znotraj vinogradništva so razvili novo zgodbo in vzpostavili krožno gospodarstvo s praktično nič odpadka. Grozdje predelajo v vino, vendar se za njih izkoristek trte tu nikakor še ne zaključi.

Preberite več...

Brodowin - sodobna ekovas, ki ustvarja 140 delovnih mest in jo letno obišče 50 tisoč obiskovalcev

  • 28 februar 2020 |

Sodobna ekovas Brodowin je nastala iz nekdanje socialistične zadruge v vzhodni Nemčiji. Vsa vas biodinamično kmetuje v skupni zadrugi, ki pokriva vso verigo od kmetovanja do predelave in regionalnega trženja. Ukvarjajo se z ekološko in biodinamično prirejo in predelavo mleka ter gojijo zelenjavo. Njihov glavni trg so kupci v debelo uro oddaljenem Berlinu, vidijo pa tudi velike možnosti za razvoj. Letno ustvarijo 10 milijonov prihodkov, dovolj za plače 140 zaposlenih in naložbe v razvoj.

Preberite več...

Doživite pristno Prekmurje ob pomoči mobilne aplikacije Explore Prekmurje

  • 31 januar 2020 |

Ko se boste odpravili raziskovati Prekmurje si na pameten telefon naložite mobilno geomatično aplikacijo Explore Prekmurje. Tako boste na enem mestu našli širok nabor aktualnih informacij o lokalnih ponudnikih, ki ponujajo lokalno in tradicionalno hrano ter pijačo, informacije o aktualnih in tradicionalnih dogodkih ter predstavitev naravne in kulturne dediščine na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Preberite več...

Primeri družbenih inovacij, ki prispevajo k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju zapostavljenih podeželskih območij

  • 19 december 2019 |

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” (SIMRA) (sofinancirano iz programa OBZORJE 2020) raziskujejo prispevek družbenih inovacij k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju v zapostavljenih podeželskih območjih. Med drugim na njihovi strani najdete številne študije primerov družbenih inovacij na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja v manj razvitih območij znotraj in izven EU s posebnim poudarkom na mediteranu. Uspešnost predstavljenih primerov so ocenjevali tako raziskovalci, kot tudi tisti, ki na podeželju delujejo (nosilci razvoja, LAS…).

Preberite več...

Pametne vasi - ključ za razvoj podeželja

  • 26 november 2019 |

Pametne vasi so podeželska skupnost, ki izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okolijskih izzivov gradijo na svojih prednostih in priložnostih z uporabo inovativnih rešitev in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju. Pametna naselja se povezujejo z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in mestnih območjih.

Preberite več...

Švedska kot primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD

  • 23 oktober 2019 |

Švedska je primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD, ki se že v tem programskem obdobju financira iz vseh štirih  strukturnih skladov (EKSPR, ESRR, ESRP in ESS), pri čemer so pravila izvajanja za vse vključene sklade čim bolj poenotena. Celoten sistem se na  nacionalnem nivoju operativno izvaja  v okviru enega sektorja »Swedish Board of Agriculture« v Jonkopingu, znotraj ministrstva za kmetijstvo. »Swdish Board of Agriclulture« vključuje dve enoti, in sicer enoto za odobritev oddanih vlog in enoto za izvajanje plačilnega prometa. Skupaj je 40 zaposlenih, od tega jih 1/3 dela na vlogah, 1/3 na izplačilih in 1/3 zaposlenih opravlja obe nalogi.  S tem so postopki veliko manj zapleteni, kar ja pa še pomembnejše krajši, saj do izplačila pregledanega zahtevka lahko pride že v 15 urah.

Preberite več...

Podelitev nagrade za inovativnega novega pristopnika za leto 2018

  • 21 oktober 2019 |

Nagrada NEWBIE je namenjena uspešnim in inovativnim novim pristopnikom v kmetijstvu ter se podeljuje v devetih partnerskih državah v Evropi. Njen namen je prepoznati in predstaviti tiste kmete/kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali predvsem tiste, kateri vstopajo v kmetijski sektor. V letu 2018 je prejemnik Nagrade NEWBIE »Biodinamična kmetija Turinek – Zlate misli«, ki jo je družini Turinek podelila Silvia Michelini, iz Direktorata za kmetijstvo Evropske komisije. Podelitev je potekala v okviru 5. Slovenskega podeželskega parlamenta, 8. oktobra 2019 v Majšperku. V času trajanja projekta NEWBIE bodo razpisali tri nagrade NEWBIE za leta 2018, 2019 in 2020, razpis za Nagrado NEWBIE v letu 2019 pa je dostopen na povezavi http://geo.ff.uni-lj.si/raziskovanje/razpis_za_nagrado_newbie_v_sloveniji.

Preberite več...

Najuspešnejše podeželsko območje 2019 je Občina Brda

  • 16 oktober 2019 |

Razglasitev najuspešnejšega podeželskega območja v letu 2019, ki bo tudi slovenski predstavnik za Evropsko nagrado za razvoj podeželja 2020 (Europäische ARGE Landentwicklung & Dorferneuerung) je slovesno zaokrožila 5. Slovenski podeželski parlament, ki je potekal oktobra 2019 v Halozah. V imenu ocenjevalne komisije je dr. Marija Markeš za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2019 razglasila Občino Brda, Občina Ljubno pa je prejela priznanje za izjemne dosežke. Priznanja je podelila ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Preberite več...