Zgodbe DRSP

Svetovni dan čebel in urbano čebelarstvo v MOL

  • 27 maj 2020 |

BPN FB banner a

Urbano čebelarstvo – celosten pristop mesta Ljubljana k okoljskem ozaveščanju

Ob letošnjem praznovanju svetovnega dneva čebel – 20. 5. 2020 so partnerji projekta BeePathNet pripravili tematski časopis v katerem so predstavili raznolike aktivnosti, ki jih mesta, soseske, institucije, podjetja in ne nazadnje vsak od nas lahko oziroma bi moral prevzeti in tako prispevati svoj delček k celotni zgodbi – bolj čisto in zeleno okolje ter ohranjanje naravnih virov in biodiverzitete. Časopis je le del projekta BeePathNet (program URBACT) s katerim Ljubljana svojo dobro prakso prenaša v pet evropskih mest.

Preberite več...

10 dobrih prakse blaženja podnebnih sprememb v Sloveniji

  • 27 april 2020 |

Ali ste vedeli, da v Sloveniji oblikujejo stole iz industrijskih ostankov in recikliranih plastenk? Ali pa da na Jesenicah od februarja 2019 obratuje prva skupnostna sončna elektrarna za samooskrbo večstanovanjske stavbe v Sloveniji? Ter da smo lani doživeli že četrto ponovitev borze lokalnih živil, na kateri se ponudniki lahko osebno in s produkti predstavijo potencialnim kupcem lokalnih živil (gostincem, hotelirjem ter predstavnikom osnovnih šol in vrtcev in drugih javnih zavodov) iz Ljubljane in regije Osrednja Slovenija?

Preberite več...

Natanko nič odpadka v predelavi grozdja - Hiša vin Kokol

  • 31 marec 2020 |

Odličen primer krožnega gospodarstva v kmetijstvu. Hiša vin Kokol je posestvo z družinsko tradicijo v Ciglencah, v občini Duplek, ki se s kmetijstvom ukvarja že tri generacije, zadnjih štirideset let pa so prisotni tudi v vinogradništvu. Obdelujejo okoli 10 ha zemlje in od tega je približno tretjina namenjena vinogradništvu. Znotraj vinogradništva so razvili novo zgodbo in vzpostavili krožno gospodarstvo s praktično nič odpadka. Grozdje predelajo v vino, vendar se za njih izkoristek trte tu nikakor še ne zaključi.

Preberite več...

Brodowin - sodobna ekovas, ki ustvarja 140 delovnih mest in jo letno obišče 50 tisoč obiskovalcev

  • 28 februar 2020 |

Sodobna ekovas Brodowin je nastala iz nekdanje socialistične zadruge v vzhodni Nemčiji. Vsa vas biodinamično kmetuje v skupni zadrugi, ki pokriva vso verigo od kmetovanja do predelave in regionalnega trženja. Ukvarjajo se z ekološko in biodinamično prirejo in predelavo mleka ter gojijo zelenjavo. Njihov glavni trg so kupci v debelo uro oddaljenem Berlinu, vidijo pa tudi velike možnosti za razvoj. Letno ustvarijo 10 milijonov prihodkov, dovolj za plače 140 zaposlenih in naložbe v razvoj.

Preberite več...

Doživite pristno Prekmurje ob pomoči mobilne aplikacije Explore Prekmurje

  • 31 januar 2020 |

Ko se boste odpravili raziskovati Prekmurje si na pameten telefon naložite mobilno geomatično aplikacijo Explore Prekmurje. Tako boste na enem mestu našli širok nabor aktualnih informacij o lokalnih ponudnikih, ki ponujajo lokalno in tradicionalno hrano ter pijačo, informacije o aktualnih in tradicionalnih dogodkih ter predstavitev naravne in kulturne dediščine na območju LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Preberite več...

Primeri družbenih inovacij, ki prispevajo k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju zapostavljenih podeželskih območij

  • 19 december 2019 |

V projektu “Social Innovation in Marginalised Rural Areas” (SIMRA) (sofinancirano iz programa OBZORJE 2020) raziskujejo prispevek družbenih inovacij k socialnemu, ekonomskemu in okolijskemu razvoju v zapostavljenih podeželskih območjih. Med drugim na njihovi strani najdete številne študije primerov družbenih inovacij na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja v manj razvitih območij znotraj in izven EU s posebnim poudarkom na mediteranu. Uspešnost predstavljenih primerov so ocenjevali tako raziskovalci, kot tudi tisti, ki na podeželju delujejo (nosilci razvoja, LAS…).

Preberite več...

Pametne vasi - ključ za razvoj podeželja

  • 26 november 2019 |

Pametne vasi so podeželska skupnost, ki izboljšanje gospodarskih, socialnih ali okolijskih izzivov gradijo na svojih prednostih in priložnostih z uporabo inovativnih rešitev in digitalne tehnologije. Pametne vasi tvorijo predvsem ljudje, ki prevzamejo pobudo in mobilizirajo lokalne potenciale za reševanje izzivov na podeželju. Pametna naselja se povezujejo z drugimi skupnostmi in akterji na podeželskih in mestnih območjih.

Preberite več...

Švedska kot primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD

  • 23 oktober 2019 |

Švedska je primer dobre prakse izvajanja pristopa CLLD, ki se že v tem programskem obdobju financira iz vseh štirih  strukturnih skladov (EKSPR, ESRR, ESRP in ESS), pri čemer so pravila izvajanja za vse vključene sklade čim bolj poenotena. Celoten sistem se na  nacionalnem nivoju operativno izvaja  v okviru enega sektorja »Swedish Board of Agriculture« v Jonkopingu, znotraj ministrstva za kmetijstvo. »Swdish Board of Agriclulture« vključuje dve enoti, in sicer enoto za odobritev oddanih vlog in enoto za izvajanje plačilnega prometa. Skupaj je 40 zaposlenih, od tega jih 1/3 dela na vlogah, 1/3 na izplačilih in 1/3 zaposlenih opravlja obe nalogi.  S tem so postopki veliko manj zapleteni, kar ja pa še pomembnejše krajši, saj do izplačila pregledanega zahtevka lahko pride že v 15 urah.

Preberite več...