Zgodbe

Park doživetij Križevci privablja številne obiskovalce

  • 29 marec 2019 |

 V Križevcih pri Ljutomeru oz. natančneje v gozdu ob športno rekreacijskem centru v Borecih, je letos nastal Park doživetij Križevci, ki  privablja številne obiskovalce. Zasnova parka temelji na celostni obravnavi gozda kot prostora za mehke oblike rekreacije, igro, sproščanje in obenem izvajanje učnih vsebin za spoznavanje gozdnega ekosistema in ekosistemskih storitev. Celostna ureditev obstoječega gozda v t.i. ”gozd doživetij” spodbuja medgeneracijsko druženje, omogoča doživetje za telo in dušo ter je primerna tako za otroke in mladino, kot tudi za starejše rekreativce in bolj zahtevne uporabnike.

Preberite več...

Slovenija bo leta 2021 Evropska gastronomska regija

  • 26 februar 2019 |

Mednarodni inštitut za gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem IGCAT je Slovenijo potrdil v naziv Evropske gastronomske regije leta 2021. Slovenija se je tako pridružila desetim že nagrajenim regijam s tem laskavim nazivom, ter ima tako možnost okrepiti promocijo svoje gastronomije na mednarodni ravni, na lokalni pa nadgraditi medsektorsko povezovanje in razvoj. V projekt je vključena tudi skupina LAS-ov iz zahodne Slovenije, vodenje skupine je že v zgodnji fazi prevzel LAS Istre.

Preberite več...

Ljubljana podpira lokalne kmete pri proizvodnji hrane za vrtce in osnovne šole

  • 22 december 2017 |

Evropsko inovativno partnerstvo na področju kmetijstva (EPI-AGRI) je objavilo članek o podpori lokalni samooskrbi v Ljubljani (TUKAJ). Osrednji del aktivnosti so tematiki dogodki namenjeni kuharjem in osebam odgovornim za naročanje hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Vsebine dogodkov so izbrane glede na potrebe kuharjev (npr. svetovne kuhinje, priprava jesenskih vegetarijanskih jedi) in izhajajo iz sezonske lokalne ponudbe. Delavnico vodi gostujoči kuhar, ki pripravi nekaj inovativnih jedi primernih za pripravo v šolskih kuhinjah, živila za jedi pa prispevajo na dogodku prisotni lokalni proizvajalci hrane, saj se tako najbolj konkretno predstavijo. To je tudi izhodišče za zadnji del srečanja - sklepaje dogovorov o sodelovanju. K povečanju lokalne samooskrbe v Ljubljani pripomore tudi podpora občinske službe za javna naročila. V zadnjih treh letih so pomagali pri pripravi 60 javnih razpisov pri katerih se je povprečen delež lokalne hrane povečal iz 6 na 12 %. Več na spletni strani MOL (TUKAJ).

Preberite več...

Akreditiran program izobraževanja in usposabljanja za izvajanje programa LEADER

  • 30 januar 2018 |

Cilj projekta TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation) je razvoj in nadaljnje izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc delujočih v Lokalnih akcijskih skupinah (LAS-ih) oziroma vodilnih partnerjev LAS. Projekt je osredotočen na podporo pobudam neo-endogenega razvoja podeželja, ki temeljijo na načelih programa LEADER in se izvajajo na območju LAS-ov, vključenih v TELI2 projekt.

V okviru projekta so izvedli raziskavo izvajanja programa LEADER v partnerskih državah in na podlagi ugotovitev pripravili program izobraževanja in usposabljanja. Le-ta bo z uporabo modela kombiniranega učenja omogočil razvoj in izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc, potrebnih za izvajanje programa LEADER. Program je certificiral Limerick Institute of Technology iz Irske, udeleženci pa bodo pridobili »Certifikat iz menedžmenta programa LEADER«.

Preberite več...

Kako v Sloveniji vzpostaviti zadružni razpršeni hotel in urediti skupnostni vrt

  • 06 november 2017 |

Sedem slovenskih LAS se je v zadnjem obdobju povezalo v zanimiv projekt sodelovanja »Pilotni model razpršeni hotel« s katerim želijo vzpostaviti pogoje za vzpostavitev razpršenih hotelov v Sloveniji in poslovnega sistema, ki bi povezal slovenske razpršene hotele v skupno zgodbo oziroma ponudbo. Zaradi različnih težav bo projekt zaživel šele naslednje leto (če bo seveda potrjen na AKTRP), že sedaj pa veseli dejstvo, da so organizacije Umanotera, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij in Društvo Focus v okviru projekta Dovolj za vse: skupnostno upravljanje z življenjskimi viri pripravili dva nova priročnika, s katerimi želijo podpreti pobudnike in izvajalce skupnostnih projektov pri prevzemanju aktivne vloge na področjih turizma in vrtičkarstva v izgradnji svoje blaginje s trajnostnim upravljanjem z življenjskimi viri v svojih okoljih. Eden izmed teh priročnikov je tudi Priročnik za vzpostavitev zadružnega razpršenega hotela, kar je tudi eden izmed rezultatov projekta sodelovanja. Na ta način se vzpostavlja podporno okolje za uspešno delovanje razpršenih hotelov v Sloveniji.

Preberite več...

Sequic Brežice uvrščen na seznam evropskih umetniških festivalov

  • 08 maj 2017 |

715 festivalov iz 39 držav je prejelo znak EFFE 2017–2018, tj. znak ‘izjemnih festivalov’ v Evropi. Med njimi je tudi festival Sequic Brežice, ki ga organizira "Zavod Ars Ramovž" Klemna Ramovša, člana DRSP. EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe (Evropa za festivale, festivali za Evropo) – je evropski znak izjemnih festivalov, katerega pobudnik je Zveza evropskih festivalov. Gre za mednarodno festivalsko skupnost, ki povezuje festivale, popolnoma predane umetnosti, umetniškim skupnostim in Evropi. Hkrati širokemu mednarodnemu občinstvu omogoča seznanjanje z raznovrstnimi festivali vseh umetniških zvrsti preko spletne strani www.effe.eu, kjer je objavljen festivalski koledar.

Preberite več...

Adlešičke pisanice

  • 16 april 2017 |

V Beli krajini za veliko noč uporabljamo ime »vuzem«. In za vuzem v Adlešičih pišemo pisanice. Običajno gospodinje po vsem svetu za ta praznik spečejo potice, kolače, kuhajo suho meso, za žegen pripravijo tudi jabolka, hren, … a predvsem barvajo pirhe. A v Adlešičih se pirhi pišejo.

Preberite več...

Doživljajski turizem v zemljankah v Veržeju

  • 20 marec 2017 |

Zemljanka je preprosto slovansko bivališče oz. stanovanjska jama, za katero je značilno, da je bila vkopana v zemljo, zgornji, nadzemni del pa je bil pokrit z dvokapno strešno konstrukcijo, ki je segala do tal. Narejena je bila iz drobnih lesenih kolov, prepleta vejevja, slame ali trstike. Uporabljala se je za bivališče, shrambne in delovne prostore. Najdišče zemljanke je znano tudi v Veržeju.

Preberite več...

Slovenija – poročna destinacija (beseda LOVE).

  • 15 november 2015 |

Slovenija, kot edina država na svetu z besedo "LOVE" v imenu, se je predstavila kot poročna destinacija na svetovni razstavi Expo Milano 2015 v času, ko sicer poteka Milanski teden mode (26. 9) . Osrednji del dogodka je bila popoldanska modna revija poročnih in svečanih oblek priznane slovenske oblikovalke Maje Štamol skupaj z uveljavljeno blagovno znamko Sens z modo za moške. Izdali so tudi katalog s šestimi sanjskimi poročnimi lokacijami. Več…

Preberite več...