Svetovni dan čebel in urbano čebelarstvo v MOL

  • 27 maj 2020 |
  • velikost pisave

BPN FB banner a

Urbano čebelarstvo – celosten pristop mesta Ljubljana k okoljskem ozaveščanju

Ob letošnjem praznovanju svetovnega dneva čebel – 20. 5. 2020 so partnerji projekta BeePathNet pripravili tematski časopis v katerem so predstavili raznolike aktivnosti, ki jih mesta, soseske, institucije, podjetja in ne nazadnje vsak od nas lahko oziroma bi moral prevzeti in tako prispevati svoj delček k celotni zgodbi – bolj čisto in zeleno okolje ter ohranjanje naravnih virov in biodiverzitete. Časopis je le del projekta BeePathNet (program URBACT) s katerim Ljubljana svojo dobro prakso prenaša v pet evropskih mest.

Ljubljana se je začela uspešno soočati z izzivi kot so povečanje prebivalstva, izguba naravnih virov in zmanjševanje biodiverzitete, ... Ustanovila je mrežo 35 prostovoljnih članov iz različnih interesnih skupin (čebelarji, izobraževanje, kulturne in zdravstvene inštitucije, podjetja, nevladne organizacije ipd.) ter v sodelovanju z njimi oblikovala Čebeljo pot. Le-ta povezuje deležnike ter je turistična in izobraževalna pot, izobraževalni program, kot tudi “think-tank” in »inkubator« za razvoj novih podjetniških idej. Za odličnost je prejela naziv URBACT dobra praksa. Z BeePathNet, ki ga podpira program URBACT, prenašajo celosten pristop k urbanemu čebelarstvu v pet čebelam prijaznih Evropskih mest. BeePathNet mreža skozi čebeljo perspektivo vzpostavlja ugodne pogoje za trajnostno čebelarjenje preko ohranjanja biodiverzitete v mestih in spodbujanja mestne samooskrbnosti s hrano. Povezuje 6 evropskih mest Ljubljana, Slovenija, kot vodilni partner, Amarante, Portugalska, Bydgoszcz, Poljska, Cesena, Italija, Nea Propontida, Grčija in Hegyvídek -XII. Okrožje Budimpešte, Madžarska.

Ob letošnjem praznovanju svetovnega dneva čebel – 20. 5. 2020 so partnerji projekta BeePathNet pripravili tematski časopis v katerem so predstavili raznolike aktivnosti, ki jih mesta, soseske, institucije, podjetja in ne nazadnje vsak od nas lahko oziroma bi moral prevzeti in tako prispevati svoj delček k celotni zgodbi – bolj čisto in zeleno okolje ter ohranjanje naravnih virov in biodiverzitete. V njem najdete tudi raznolike in inovativne programe praznovanj, ki bodo potekala v šestih partnerskih mestih. Z njimi vam dajemo navdih in vas vabimo, da se pridružite iniciativi čebelam prijaznih mest.

Svetovnemu dnevu čebel je namenjena šesta številka, celoten arhiv časopisov pa najdete na https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1baqDUih94ZTMkLscrQY93DhRKtDinoAd.  

Več o projektu:

Spletna stran: https://urbact.eu/beepathnet

Facebook: https://www.facebook.com/BeePathNet/

Twitter: https://twitter.com/BeePathNet

Kontakt: beepathnet@ljubljana.si

Prijava na časopis v enem od 7 EU jezikov: TUKAJ

nazaj na vrh