Vesna Gorjup Janžekovič

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist
Trenutna zaposlitev strokovni vodja LAS Lastovica v okviru Mariborske razvojne agencije
Reference

Vodenje LAS: priprava SLR, priprava javnih pozivov, svetovanje pri prijavah na JP, podpora organom pri postopkih izbire, svetovanje pri izvajanju projektov in poročanju, priprava in izvajanje projektov LAS itd.

Organizacija različnih dogodkov (delavnice, kooperacijska srečanja, usposabljanja, predstavitve…)

Vodenje / sodelovanje pri različnih projektih (na nacionalnem in mednarodnem nivoju)

Priprava prijav na različne razpise, izvedba projektov, poročanje

Svetovanje podjetjem na različnih področjih

 Kontakt las.lastovica@mra.si, vesna.gorjup@mra.si, info@mra.si

mag. Nataša Šerbec

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba magistrica znanosti s področja podjetništva
Trenutna zaposlitev RRA Posavje
Reference svetovanje za razvoj podeželja, vodenje področja podjetništva in turizma na lokalni ravni, sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih programov in ostalih regionalnih dokumentov
 Kontakt natasa.serbec@rra-posavje.si

Tatjana Bogataj

tatjana bogataj200

 

Funkcija v DRSP članica upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. ing. agr.
Trenutna zaposlitev RA Sora, svetovalka za razvoj podeželja
Reference strokovna delavka na področju razvoja podeželja, administrativni in finančni vodja LAS loškega pogorja
 Kontakt lnfo@las-pogorje.si

Doc. dr. Luka Juvančič

luka200

 

Funkcija v DRSP član upravnega odbora
Poklicna izobrazba doktor biotehniških znanosti
Trenutna zaposlitev Visokošolski učitelj (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta)
Reference krepitev in posredovanje ekonomskih in upravljavskih znanj in veščin v kmetijstvu in razvoju podeželja. Spremljanje in vrednotenje intervencij v kmetijstvu in razvoju podeželja, svetovanje vladnim in nevladnim organizacijam
 Kontakt luka.juvancic@bf.uni-lj.si

Goran Šoster

Goran Šoster

 

Funkcija v DRSP član upravnega odbora
Poklicna izobrazba univ. dipl. oec
Trenutna zaposlitev direktor Prleške razvojne agencije, koordinator mednarodne mreže za razvoj podeželja PREPARE
Reference strokovnjak na področju razvoja podeželja, regionalnega razvoja, ekološkega kmetijstva, ekoturizma, podjetniški svetovalec, vodja številnih mednarodnih projektov (Phare, Interreg, IPA)
 Kontakt goran@prlekija.siinfo@drustvo-podezelje.si