Doris Pavuna Stanko

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
 Kontakt

Vesna Gorjup Janžekovič

 

Funkcija v DRSP članica častnega razsodišča
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
 Kontakt

Meta Rustja

Funkcija v DRSP članica Komisije za izvajanje programa CLLD
Poklicna izobrazba  
Trenutna zaposlitev  
Reference  
Kontakt

 meta.rustja@ra-rod.si