Iskanje po E-knjižnici

Iskalni niz

Naslov A-Z

# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kategorija

Datum nastanka

-

Društvo za razvoj slovenskega podeželja - Priročniki in dobre prakse

Smernice: Struktura elevacijskih načrtov

Podporna pisarna za evalvacije je izdala smernice v katerih sta opredeljeni obvezna in priporočena vsebina elevacijskih načrtov, ki se lahko dodatno prilagodijo potrebam posamezne države članice. Dopolnjujejo jih različna orodja vključno z opisom predlaganih delovnih korakov za posamezen sklop elevacijskega načrta. Smernice so na voljo  TUKAJ.

Preberite več...

Projekt MOVING - raziskuje priložnosti in omejitve zaščitenih naravnih območij v evropskih gorskih regijah

Cilj projekta MOVING je promocija trajnostnega razvoja v evropskih gorskih območjih ter proučevanje vpliva (priložnosti in ovire) zaščitenih naravnih območij na regije v katerih se nahajajo. V študiji so vključeni deležnike različnih sektorjev iz 23 gorskih območij v 16 državah. Proučujejo zelo raznolika gorska območja v Evropi in sosednjih državah s čimer prikažejo njihove raznolike posebnosti.

Na e-delavnici, 5. 10. 2023 bodo predstavili izvajanje verig vrednosti v zavarovanih gorskih območjih skladno s EU strategijo o Biodiverziteti in ohranjanju narave. Več TUKAJ.

Preberite več...

Bolj uravnoteženo financiranje urbanih in podeželskih območij: strošek »ne podeželja«

Evropski odbor regij v študiji ugotavlja, da odseljevanje s podeželja ne vpliva le na podeželje, ampak tudi na urbana območja. Podeželska območja predstavljajo 80 % ozemlja EU in imajo ključno vlogo v različnih sektorjih, vključno z obnovljivo energijo, turizmom in proizvodnjo hrane. Dajanje prednosti razvoju podeželja je zato bistveno za doseganje ciljev EU, kot sta digitalni in ekološki prehod. Študija ponuja pregled glavnih trendov, dejavnikov propadanja podeželja in političnih posledic za spodbujanje boljšega ravnovesja med mestnimi in podeželskimi območji. Študija je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

LEADER: program v službi podeželja

LEADER Francija je izdal novo poročilo z naslovom »LEADER: evropski program v službi podeželja«, v katerem izpostavljajo pomen te podpore za razvoj podeželja v Franciji. V njem predstavijo 40 sofinanciranih izjemnih projektov v Franciji in širom Evrope. Poročilo je na voljo TUKAJ, vendar le v francoščini.

Preberite več...

Socialna podjetja bodo morala poročati o družbenih učinkih svojega dela

Socialna podjetja bodo predvidoma v letu 2024 morala začeti z obveznim poročanjem o družbenih učinkih svojega delovanja. Da bi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo spodbudilo javno razpravo o predlogu modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij tega predstavlja javnosti in vabi socialna podjetja k sodelovanju. Tudi na podlagi rezultatov in poročil socialnih podjetij bo namreč oblikovana uredba o družbenih učinkih, ki jo predvideva Zakon o socialnem podjetništvu, na podlagi uredbe pa bodo podjetja potem dejansko morala poročati o učinkih. Oblikovan je testni predlog modela za obvezno ali razširjeno poročanje, ki socialno podjetje usmerja in vodi skozi proces merjenja družbenih učinkov. Več informacij na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Sto odgovorov na vprašanja o Naturi 2000

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor lahko najdete več kot 100 odgovorov na vprašanja o območjih, ki so jih zbrali v dobrih dveh letih. Največ (27 %) vprašanj je s področja gradnje, sledijo vprašanja s področja ohranjanja narave (19 %), kmetijstva (9 %), prijave kršitev (8 %) in gozdarstva (7 %). Odgovori so na voljo TUKAJ. Svoje vprašanje pa lahko zastavite tudi sami.

Preberite več...

Zbornik 5. mednarodnega kongresa podeželskega turizma v Cavtatu

V Cavtatu pri Dubrovniku je, od 27. do 30. 4. 2022, potekal 5. Mednarodni kongres o podeželskem turizmu v organizaciji “Kluba članovi Selo” katerega osrednja tema je bila "Konkurenčnost in pozicioniranje podeželskega turizma po krizi turističnega sektorja, ki jo je povzročila pandemija Covid-19". V branje vam ponujamo zbornik kongresa (TUKAJ) v katerem je objavljenih več prispevkov naših članov:

Preberite več...

Monografija: Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji

Izšla je monografija »Izvajanje pristopa LEADER/CLLD v Sloveniji«, kjer so predstavljene ugotovitve o izvajanju programa LEADER/CLLD v Sloveniji. Avtorji monografije so raziskovalci in člani društva Irma Potočnik Slavič, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; Tomaž Cunder, Kmetijski inštitut Slovenije; Eva Šabec Korbar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja; Matej Bedrač, Kmetijski inštitut Slovenije in Goran Šoster, Prleška razvojna agencija. Monografijo, ki postaja vodnik za prihodnje programsko obdobje je izšla v zbirki GeograFF Filozofske fakultete (povezava), dostopna pa je tudi na »Portalu znanja«, ki ga ureja Mreža za podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Preberite več...

Poročilo »Spodbujanje angažiranosti in zaposlovanja mladih v kmetijskih in živilskih sistemih«

V poročilu so predstavljeni trendi, omejitve in obeti vključevanja in zaposlovanja mladih v kmetijstvu in trajnostnih prehranskih sistemih. Pripravljeno je bilo pripravljeno na zahtevo Komisije za svetovno varnost hrane (Committee on World Food Security)  pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO). Poročilo je na voljo TUKAJ.

Preberite več...

Knjiga Nevidno življenje odpadkov

Knjiga povzema vsebino projekta katerega glavni cilj je razvoj inovativne tehnološke rešitve, ki bo spremljala in prikazovala, kje in kako nastajajo odpadki v gospodinjstvih, in spodbujala zmanjševanje njihove količine. Več o projektu si lahko preberete TUKAJ, knjigo pa si lahko ogledate TUKAJ

Preberite več...