Komisija za CLLD pri DRSP poziva MKGP, da spremeni razdelitev sredstev prehodnega obdobja na LEADER po podukrepih

  • 02 april 2021 |
  • velikost pisave

MKGP namerava večji del sredstev, ki so iz prehodnega obdobja namenjena za program LEADER razporediti na podukrep 19.3. Komisija za CLLD je pred dnevi med LAS-i opravila krajšo anketo, ki je pokazala, da se s takšnim predlogom večina ne strinja in da je večja potreba po teh sredstvih na podukrepu 19.2.

Na pobudo nekaterih LAS opozarjamo MKGP na morebitne težave pri pregledu doseganja kazalnikov LAS, ki je v letu 2022 predviden z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja. Nedoseganje postavljenih kazalnikov so večinoma iz objektivnih razlogov in predlagamo spremembo uredbe in zamik načrtovanega pregleda za eno leto. Pripravili smo dopis, ki je poslan na Koordinacijski odbor CLLD.

Potreba po sredstvih v podukrepih 19.2 in 19.3 - rezultati ankete med LAS

rezultati ankete

 

nazaj na vrh