Pripombe Lokalnih akcijskih skupin na predlog nove Uredbe so posredovane na MKGP

  • 17 avgust 2022 |
  • velikost pisave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 15.7.2022 posredovalo v javno obravnavo predlog Uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. Javna obravnava je potekala do 15.8.2022.

Predlog uredbe določa delovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: LEADER/CLLD), v programskem obdobju 2021–2027. Poleg predloga uredbe so objavljene tudi posamezne priloge. Višina finančnih sredstev za izvajanje pristopa LEADER v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in pristopa CLLD v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) še ni znana, ker sta oba krovna dokumenta še v fazi usklajevanja z Evropsko komisijo.

Potrjene LAS in SLR bodo izvajale operacije, vključno z operacijami sodelovanja LAS ter vodenje LAS na podlagi ločene pravne podlage za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se pripravlja vzporedno s pripravo in usklajevanjem programskih dokumentov

V tem času je Komisija za CLLD, pozvala lokalne akcijske skupine, članice Društva za razvoj slovenskega podeželja, da posredujejo komisiji svoje pripombe. Zaradi dopustniškega obdobja se je na poziv komisije CLLD odzvala polovica lokalnih akcijskih skupin.

Komisija za CLLD je pripombe pregledala, uskladila in jih posredovala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za komisijo CLLD: Helena Čuk

Priloge:

nazaj na vrh