Razpis za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (podukrep 19.3)

  • 16 januar 2017 |
  • velikost pisave

V Uradnem listu RS, dne 30. 12. 2016, je bil objavljen 1. javni razpis iz naslova ukrepa LEADER/CLLD za namen skupnih projektov sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (podukrep 19.3). Za razpis je na voljo 1 mio € nepovratnih sredstev.

 

Operacije oz. projekti sodelovanja morajo imeti jasno opredeljen rezultat in opredeljene koristi za lokalno območje. Operacija je lahko usmerjena v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, kot so publikacije, seminarji, izmenjava osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se lahko tudi operacije, ki so povezane z razvojem in trženjem storitev in proizvodov, promocijo novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanjem ranljivih skupin, organizacijo skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanjem kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Gre za 1. javni razpis za operacije oz. projekte sodelovanja med LAS-i znotraj Republike Slovenije ali iz drugih držav članic Evropske unije, lahko pa tudi z območij tretjih držav.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure.

Povezava do javnega razpisa

nazaj na vrh