Izdelan tudi enoten vzorec Javnega razpisa za izbor projektov v okviru LAS

  • 10 november 2015 |
  • velikost pisave

Oblikovanje javnega razpisa za izbor projektov v okviru LAS je, enako kot partnerska pogodba in pogodba za upravljanje LAS, eden od pomembnih sklopov SLR.

Tudi v tem delu je društvo vključilo pravnika Mateja Verbajsa, ki je na podlagi izkušenj LAS pripravil vzorec. Dokument je prejelo 30 LAS, ki so pristopile k skupni pripravi pravnih podlag.

nazaj na vrh