Spremljanje in vrednotenje CLLD

  • 31 januar 2019 |
  • velikost pisave

Kot zaključke obsežnega angažmaja DRSP vezanih na spremljanje in vrednotenje SLR ter dela LAS in delavnico na temo Zasnova modela vrednotenja SLR v Sloveniji, Festival slovenskih LAS 2018, je delovna skupina za spremljanje in vrednotenje pri DRSP pripravila nabor vprašanj za vrednotenje, meril za presojo, kazalnikov učinka, kazalnikov rezultata in nekaj predlogov za analizo javnega mnenja o LAS. Gradivo je namenjeno članom skupščine LAS, upravnemu odboru LAS in vodilnemu partnerju kot pripomoček za pripravo in izvedbo spremljanja in vrednotenja SLR in dela LAS. Dokument ste lokalne akcijske skupine, ki ste naše članice, prejele v ločenem sporočilu.

nazaj na vrh