Evalvacija LAS in DRSP

  • 31 januar 2019 |
  • velikost pisave

Komisija za vrednotenje pri DRSP je pripravila enoten vprašalnik za evalvacijo dela DRSP s člani in LAS, ki je dostopen na tej POVEZAVI. Želeli bi, da odgovorite na vprašanja in nam posredujete vaše predloge, ki jih bomo uporabili v nadaljnjem delu v DRSP, še posebej pa pri pripravi pogajalskih izhodišč za novo programsko obdobje in sodelovanje z KO CLLD. Prosimo vas, da nam vprašalnike vrnete do 15. 2. 2019 v elektronski obliki na info@drustvo-podezelje.si., da jih bomo lahko obdelali in predstavili na rednem zboru članstva, ki bo 21. 3. 2019 v Škofji loki.

nazaj na vrh