Sprememba Programa razvoja podeželja RS 2014-2020

  • 14 junij 2019 |
  • velikost pisave

Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS je junija potrdil spremembo Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Za delovanje Lokalnih akcijskih skupin so pomembne spremembe na Ukrepu 19., ki so naslednje:
1. 19.2 in 19.3 – obdobje upravičenosti stroškov se spreminja na način, da so stroški upravičeni od vložitve vloge na AKTRP naprej in ne več od datuma odločbe o odobritvi sredstev, kot je veljalo do sedaj.
2. 19.3 – Za izvajanje podukrepa M19.3. se sredstva povišajo iz 4.000.000 € na 7.000.000 €.
3. 19.4 – zahteva, da stroški za animacijo in krepitev zmogljivosti zajemajo najmanj 50% vrednosti zahtevkov v koledarskem letu se zniža na najmanj 20% vrednosti zahtevkov v koledarskem letu.
Navedene spremembe veljajo za EKSRP, v naslednjih mesecih bo MKGP pripravilo spremembo Uredbe o izvajanju CLLD, spremembo o zmanjšanju obsega animacijo pa bo potrebno uskladiti še z ESPR in ESRR.

Povzetek letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2018 za državljane

Sprememba PRP - podukrep 19

nazaj na vrh