Pregled projektov sofinanciranih iz programa LEADER – največ projektov na področju turizma

  • 27 april 2020 |
  • velikost pisave

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo vsebinski pregled #LEADER projektov. Za sklad EKSRP je bilo odobrenih okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 EUR. Do 31. 12. 2019 je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja izplačala 148 vlog v skupni višini 5.136.720 EUR.

Po podatkih Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo do 31.12.2019 za sklad ESRR potrjenih 253 operacij v skupni vrednosti 13.174.506,13 EUR. Za #CLLD projekte pa izplačanih 7.278.867,82 EUR. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Vsebinsko analizo potrjenih projektov za EKSRP, si lahko ogledate na spodnjem grafikonu. Vsebinsko so projekti zelo interdisciplinarni, kompleksni z multiplikacijskimi učinki in se vsebinsko zelo prepletajo, zato je strogo vsebinsko ločitev zelo težko določiti.

Največ projektov (23 %) je s področja turizma, sledita mu področja obnove in razvoja vasi (19%) ter kulturne dediščine (16%). Najmanj odobrenih projektov je s področij naravni viri energije in varovanje, študije in analize stanja ter digitalizacije na podeželju.

Največ odobrenih projektov (operacij) je bilo v podravski regiji (25,8 %), sledita savinjska statistična regija (12,0 %), pomurska statistična regija (10,9 %) ter jugovzhodna Slovenija (10,1 %). Najmanj prejetih (9) in odobrenih vlog (7) je bilo v posavski statistični regiji.

V okviru projektov je bilo do konca leta 2019 ustvarjenih 50 novih delovnih mest.

Vsebinska porazdelitev Leader projektov

Več na POVEZAVI

nazaj na vrh