Predlagana definicija podeželja ogroža izvajanje programa LEADER – DRSP v imenu 33 LAS podal predloge za spremembe

  • 25 november 2020 |
  • velikost pisave

13. 11. 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo z dopisom št.33157-5/2020/17 javnost seznanilo z novo definicijo podeželja, ki se bo uporabljala pri določitvi upravičenih območji za sklad EKSRP v programu LEADER.  Sklad EKSRP naj bi po novem podpiral projekte na podeželju, ki po predlagani definiciji obsega vsa naselja z manj kot 10.000 prebivalcev in v katerih je delež kmetijskih gospodarstev, glede na vsa gospodinjstva v tem naselju, višji kot 15 %.

Definiciji upravičenega območja za program LEADER je s tem dodan nov izločilni kriteriji, ki po mnenju članov DRSP drastično zmanjšuje upravičeno območje in s tem ogroža uspešen razvoj podeželja in zmanjšuje potencial za črpanje EU sredstev. Takšna definicija podeželja je za nas popolno presenečenje in ne sledi povezanemu izvajanju programa CLLD na zaključenem območju, po principu od spodaj navzgor.

DRSP je izvedel posvetovanje med 33 LAS, ki so njegovi člani, ter usklajena stališča in zahtevo po podrobnejših informacijah posredoval na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več v priloženem dokumentu. Ta teden smo od pristojnih dobili tudi odgovor. Vse gradivo je objavljeno na spletni strani.

Priloge:

nazaj na vrh