Akreditiran program izobraževanja in usposabljanja za izvajanje programa LEADER

  • 30 januar 2018 |
  • velikost pisave

Cilj projekta TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation) je razvoj in nadaljnje izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc delujočih v Lokalnih akcijskih skupinah (LAS-ih) oziroma vodilnih partnerjev LAS. Projekt je osredotočen na podporo pobudam neo-endogenega razvoja podeželja, ki temeljijo na načelih programa LEADER in se izvajajo na območju LAS-ov, vključenih v TELI2 projekt.

V okviru projekta so izvedli raziskavo izvajanja programa LEADER v partnerskih državah in na podlagi ugotovitev pripravili program izobraževanja in usposabljanja. Le-ta bo z uporabo modela kombiniranega učenja omogočil razvoj in izpopolnjevanje znanja, veščin in kompetenc, potrebnih za izvajanje programa LEADER. Program je certificiral Limerick Institute of Technology iz Irske, udeleženci pa bodo pridobili »Certifikat iz menedžmenta programa LEADER«.

Projekt v okviru EU programa ERASMUS+ poteka v šestih državah, Slovenska partnerja pa sta Univerza v Ljubljani, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete in Razvojna agencija Kozjansko. Več v poročilu (TUKAJ) in na njihovi spletni strani http://teli2.eu/.

Projekt TELI2 bo podrobno predstavljen na tradicionalnem posvetu LAS, ki ga pripravljamo v petek 25. maja 2018 v Lenartu, ob otvoritvi sejma KOS Lenart 2018.

nazaj na vrh