Podeželski kraji v korak z željami turistov

  • 30 september 2020 |
  • velikost pisave

Pisana podeželska turistična ponudba se (mora) prilagaja vedno novim izzivom. Povezovanje ponudnikov in turistični paketi, spletne platforme s celostno predstavitvijo ponudbe (ne samo ene občine) območja oziroma regije … Tokrat smo zbrali nekaj dobrih praks o destinacijskih turističnih karticah, skočili na kolo in se ustavili v virtualnem svetu. In prav slednji ima, v času zaznamovanim s KOVID-19, še posebej veliko novih priložnosti.

Turistične kartice

V zadnjem času so tudi na podeželju kar precej popularne turistične kartice, ki povezujejo ponudnike in turistične, kulturne, športne … aktivnosti v območju.

Ena bolj znanih je kartica Julijske Alpe. Z njo so, gostom, ki v Julijskih Alpah bivajo vsaj dva dni, ponudili brezplačen javni prevoz, ugodnejši obisk glavnih atrakcij znotraj območja pa tudi nekaterih izven njega, Hkrati ta kartica vpliva na umiritev prometa na najbolj kritičnih točkah (Vršič, dolina Vrat, Bohinjsko jezero, Pokljuka,. ..) in goste vabi, da ostanejo še kakšen dan dlje. Območje je zelo veliko, zato so ga razdelili na štiri dele in za vsakega pripravili poseben pakete: Kartica Bled, Kartica Bohinj, Kartica Dolina Soče in Kartica Radovljica.

Turistična kartica ugodnosti Mura Raba Tour je namenjena obiskovalcem čezmejne regije med reko Muro in Rabo in je sofinancirana iz programa Interreg. Kartica je brezplačna in jo lahko uporabljamo pri uveljavljanju posebnih popustov za oglede številnih turističnih znamenitosti, za pestre aktivnosti oz. za turistična doživetja, za obiske dogodkov, izjemne kulinarične užitke, nočitve in za ostala nepozabna doživetja v regiji, pri lokalnih turističnih ponudnikih, povezanih v čezmejno mrežo Mura Raba tour.

Kartica drugačnih doživetij je kartica ponudnikov za območje Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko Ribniške. Kartica je brezplačna in jo gost prejme ob vsaj eni nočitvi. Ugodnosti, ki jih s kartico pridobijo veljajo v času bivanja pri ponudniku nastanitve na destinaciji + 30 dni. Koristi jih lahko imetnik kartice (nosilec rezervacije) in njegova družina, skupaj do 5 oseb.

Turistični produkti za osebe s posebnimi potrebami

Turizem, prilagojen osebam s posebnimi potrebami je v Sloveniji šele v razvoju, pa vendar najdemo kar nekaj primerov dobrih praks. Od prilagoditve turističnih namestitev, do izposoje triciklov in e-koles, dostopa do turističnih atrakcij gibalno oviranim, tematskih poti označenih z informacijskimi tablami prilagojenimi slabovidnim, pa do virtualnih vstopov v muzeje za vse, ki iz kateregakoli razloga ne morejo vstopiti drugače.  Med takšnimi izpostavljamo »Interaktivni turizem za vse«, ki s pomočjo virtualne resničnosti in sodobne avdio opreme omogoči ogled naravnih in kulturnih znamenitosti pa tudi ogled izginjajoče kulturne in naravne dediščine (več v zgibanki Časovni preskok). Je nišni turistični produkt namenjen ranljivi skupini gibalno oviranih oseb, starejših, gluhih, slepih in slabovidnih oseb ter drugih ljudi s posebnimi potrebami in temelji na smernicah razvoja dostopnega turizma v Evropi. Obenem pa je, zaradi inovativnosti in uporabe novih tehnologij, zanimiv tudi za ostale obiskovalce in turiste.  Partnerji: LAS Notranjske (vodilni LAS partner), LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS V objemu sonca, Partnerstvo LAS Zasavje, LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

S kolesom naokrog

Kolesarjenje in na sploh rekreacija sta postala del vsakdanjega življenja in tudi obvezna ponudba turističnih območij. Poleg urejenih kolesarskih poti in vse ponudbe, ki sodi zraven, se v zadnjem času zelo razvija izposoja koles in električnih koles.

E-nostavno na kolo  je nadgradnja turističnih produktov kot je »Gorenjsko kolesarsko omrežje«. Vključuje investicije v podporno infrastrukturo in opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter z dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Partnerji na projektu so: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja in LAS Za mesto in vas.

Projekt trajnostna mobilnost in turizem na kolesih se nanaša na področje trajnostne mobilnosti z navezavo na kreacijo inovativnih turističnih paketov. Slovenski partnerji prenašajo svoje znanje na področju sistema izposoje mestnih koles, Irski partner pa k nam prenaša znanje o vzpostavljanju sodobnih turističnih paketov povezanih s trajnostno mobilnostjo. Partnerji projekta:  LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 ter LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny iz Irske.

Eden od dobrih praks povezovanja je širša Gorenjska regija. Sistem Gorenjska.bike vključuje 43 postaj  za izposojo kolesa v kranjski, jeseniški, radovljiški, tržiški in v občini Naklo in je nadgradnja projekta Hitro s kolesom (sofinanciran s sredstvi ESRR). Občani teh občin si kolesa lahko izposodijo preko aplikacije za pametne telefone KRsKOLESOM (na ravni Slovenije pa deluje tudi aplikacija Mobiln.si). Možna je sezonska ali mesečna izposoja navadnega ali e-kolesa. Vključene so tako državne kolesarske povezave kot tudi pomembnejše lokalne povezave. V pripravi sta enotni turistični zemljevid in sistem označevanja omrežja. Prizadevajo si za razvoj tako dnevnega, rekreativnega kot turističnega kolesarstva v 24 občinah s širšega gorenjskega območja, ki bo morebiti v prihodnosti vzpostavljen za celo državo.

 

dolina soče kartica 1

Mura Raba kartica ugodnosti

kartica drugačnih doživetij

gorenjskabikes logo

 

nazaj na vrh