2. izredni zbor članov potrdil tri pravilnike in program dela za 2018

  • 01 december 2017 |
  • velikost pisave

V sredo, 29. 11. 2017, je potekal 2. izredni zbor članov Društva za razvoj slovenskega podeželja. Predsedujoči zboru, dr. Luka Juvančič, podpredsednik društva, je pojasnil, da sta razloga za sklic dva. Društvo letos obeležuje 15 letnico delovanja, za nemoteno delo v prihodnjih mesecih, pa je nujno sprejeti tri pravilnike: Pravilnik o volitvah v organe DRSP, še posebej v luči volitev spomladi 2018, Pravilnik o delovanju komisij, odborov in sekcij DRSP ter Pravilnik o članarini v DRSP, ki je hkrati podlaga za izvajanje programa dela. Predsednik društva Aleš Zidar, je predstavil predlog programa dela za leto 2018. Program v petih delovnih področjih je zastavljen ambiciozno, več kot polovico sredstev pa predstavlja projektno delo in organizacija strokovnih dogodkov. Člani so razpravi predlagali dopolnitve in popravke, na kocu pa soglasno potrdili tako pravilnike, kot program dela. Čistopis gradiv bo v kratkem objavljen na spletni strani društva - TUKAJ.

nazaj na vrh