Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014-2020

  • 10 november 2015 |
  • velikost pisave

Upravičenci, ki izvajajo aktivnosti, za katere so upravičeni do podpore iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020,

kar pomeni, da so aktivnosti sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije, so obvezani informiranja in obveščanja javnosti oz. označevanja aktivnosti z navajanjem vira sofinanciranja. Več...

nazaj na vrh