Spodbujanje skupnega delovanja za ohranjanje kmetijstva visoke naravne vrednosti v post-tranzicijskih okoliščinah

  • 16 junij 2020 |
  • velikost pisave

22. 5. 2020 je bil v znanstveni reviji Nature Conservation objavljen prispevek Ilone Rac, dr. Luka Juvančiča in dr. Emila Erjavca, raziskovalcev Biotehnične fakultete v Ljubljani, ki se osredotoča na izboljšanje razumevanja skupnega delovanja deležnikov v post-tranzicijskih državah pri ohranjanju sonaravnih kmetijskih praks. Raziskovalci so na treh študijskih območjih (na Goričkem, Solčavskem in v Središču ob Dravi) v sodelovanju z lokalnimi deležniki raziskovali možnosti ohranjanja tradicionalnih kmetijskih sistemov, ki prispevajo k ohranjanju tako vitalnih lokalnih skupnosti kot naravne in kulturne dediščine. Pri tem so na kmetijstvo gledali skozi prizmo socio-ekoloških sistemov, ki sisteme upravljanja z naravnimi viri vidijo kot neločljivo, povezano celoto, v kateri se prepletata delovanje narave in človeka.

Vsi trije študijski primeri so bili vezani na krajinske parke, v primerih Goričkega in Solčavskega na že obstoječe, v Središču ob Dravi pa na nastajajočega. Skupina se je na vsakem območju osredotočila na sodelovanje za izboljšanje tržnega vrednotenja izdelkov iz sonaravnih kmetijskih sistemov, torej na dodajanje vrednosti izdelkov, med drugim tudi na račun krajinskih parkov kot blagovnih znamk. Ugotovitve kažejo, da so pri spodbujanju sodelovanja bistvene značilnosti deležnikov (zlasti vodstvene sposobnosti), družbene, gospodarske in politične razmere ter sistemi upravljanja. Ključna ugotovitev z vidika spodbujanja sodelovanja v post-tranzicijskih državah je tudi, da pomanjkanje zaupanja med deležniki predstavlja pomemben omejujoč dejavnik.

Celoten članek z naslovom »Stimulating collective action to preserve High Nature Value farming in post-transitional settings. A comparative analysis of three Slovenian social-ecological systems« [Spodbujanje skupnega delovanja za ohranjanje kmetijstva visoke naravne vrednosti v post-tranzicijskih okoliščinah. Primerjalna analiza treh slovenskih socio-ekoloških sistemov] je dostopen na https://natureconservation.pensoft.net/article/51216/.

nazaj na vrh