Lokalne akcijske skupine

LAS Gorenjska košarica

sedež LAS: Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
upravljavec LAS: BSC, Poslovno podporni center d.o.o., Kranj
telefon: +386 (0)4 281 72 37
e-naslov:

las@bsc-kranj.si

spletna stran: www.las-gorenjskakosarica.si
občine: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica