Novice

marec 27, 2024

Krepitev krožnega biogospodarstva na podeželju – še 3 delavnice v maju

Serija dogodkov in delavnic je namenjena izboljšanju znanja o biogospodarstvu in prepoznavanja priložnosti za proizvodnjo lastnih bio-osnovanih izdelkov. V maju bodo potekali še trije: Predstavitev 16 prototipov bio-osnovanih izdelkov – predlog konzorcija…
marec 18, 2024

19. redni zbor članov – ponosni na opravljeno delo in zazrti v prihodnost

19. redni zbor članov in posvet LAS sta potekala v petek, 22. 3. 2024, v Monaldianumu v Kopru in ju je gostil LAS Zelena Istra. Uvodoma je predstavnik javnega sektorja in podžupan Občine Piran Christian Poletti izpostavil pomen sodelovanja med vsemi tremi…
februar 28, 2024

Skupina iz Irske proučuje naš pristop k trajnostnemu turizmu v povezavi z naravo, kulturo in gastronomijo

V ponedeljek, 27. 2. 2024, je študijsko turo po Sloveniji začela skupina sedmih predstavnikov regionalne turistične organizacije Ballyhoura Development iz Kilfinana, Irska, ki smo jih obiskali na naši lanski društveni strokovni ekskurziji. V petih dneh bodo…

Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev LAS

jan 09, 2024
Srečanje predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin (LAS)v programskem…

Z veseljem vstopite v novo leto 2024

dec 13, 2023
Cestitka1
Spoštovane članice in člani našega društva, kolegice in kolegi! Staro leto se poslavlja…

KS Mala Nedelja je najuspešnejša podeželska skupnost Slovenije v letu 2023

dec 13, 2023
Kranj, 13. 12. 2023 – Krajevna skupnost Mala Nedelja v Občini Ljutomer je zmagovalka 3.…

Ne spreglejte

 • Povabilo LASom, da se pridružijo skupnosti Digimedfor
  Povabilo LASom, da se pridružijo skupnosti Digimedfor

  Poslanstvo skupnosti Digimedfor je revolucija v upravljanju gozdov Mediterana na podlagi digitalnih tehnologij. Pristopi in prizadevanja lokalnih skupnosti so za njih neprecenljiva, zato vas vabijo, da se jim pridružite (REGISTRACIJA) in se prijavite na njihov časopis (TUKAJ). Projekt se izvaja v okviru programa Horizont Evropa.

  Preberi več...
 • Več kot polovica projektov sodelovanja je imela tudi mednarodnega partnerj
  Več kot polovica projektov sodelovanja je imela tudi mednarodnega partnerj

  Mreža za podeželje je objavila prikaz povezav med partnerji v projektih sodelovanja med slovenskimi in tujimi LAS v preteklem programskem obdobju 2014-2022. V šestih javnih razpisih so za izvajanje pristopa od spodaj navzgor dodelili 12, 9 mio EUR sredstev. Odobrili so 44 projektov, od tega jih je več kot polovica imela tudi mednarodnega partnerja. Od 37 slovenskih LAS se v projekte niso vključile le tri LAS.

  Preberi več...
 • Prepoznavamo in spodbujamo inovativne ženske prakse za trajnostno podeželje?
  Prepoznavamo in spodbujamo inovativne ženske prakse za trajnostno podeželje?

  Projekt FLIARA je usmerjen v raziskovanje raznolikosti in učinkov inovacij, ki jih ženske s svojimi svežimi pristopi in praksami vpeljujejo v kmetijstvo in širše evropsko podeželje. Raziskovalke Filozofske fakultete smo prepoznale preko 50 izjemnih inovatork. Zgodbe nekaterih od njih bomo v prihodnih mesecih predstavili javnosti, jeseni, 26. in 27. septembra 2024, pa se bodo na mednarodnem dogodku v Sloveniji predstavile tudi same. Če v vašem lokalnem okolju prepoznate inovativno žensko prakso, nam, prosimo, to sporočite na e-naslov Filozofske fakultete (rcgeo@ff.uni-lj.si).

  Preberi več...
 • Predstavitev Uredbe CLLD
  Predstavitev Uredbe CLLD

  Posnetek predstavitve Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), ki jo je vlada izdala konec leta 2023. Posnetek je nastal januarja 2024 v strokovnem delu srečanja predsednikov in vodilnih partnerjev Lokalnih akcijskih skupin in je dostopen na YouTube kanalu DRSP, PPT predstavitev pa na društveni spletni strani.

  Preberi več...
 • Pridružite se Podeželskemu paktu
  Pridružite se Podeželskemu paktu

  Namen Pakta za podeželje EU je doseči močnejša, bolj povezana, odporna in uspešna podeželska območja v EU do leta 2040. Ustvarja možnosti za sodelovanje med organi in deležniki na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni.Lahko se pridružite skupnosti RuralPact in sodelujete v razpravi o njenem razvoju in izvajanju.Več informacij o partnerstvu in članstvo: https://rural-vision.europa.eu/rural-pact_en

  Preberi več...
 • Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS
  Odobrenih preko 750 LEADER projektov in razdeljenih skoraj 13 milijonov EUR za projekte sodelovanja LAS

  Programsko obdobje 2014-2020 (s prehodnim obdobjem do leta 2022) se počasi zaključuje. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so v omenjenem programskem obdobju izvedli šest javnih razpisov za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V okviru teh je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobrila 44 projektov, izmed katerih jih je kar 23 mednarodnih. V teh projektih tako sodeluje kar 34 od 37 slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Do konca leta 2022 je bilo tako zaključenih in izplačanih že kar 18 projektov sodelovanja LAS.  Največ odobrenih projektov sodelovanja LAS ima LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, in sicer kar 12.

  Preberi več...
 • Ustanovitev LAS in odobritev novih SLR za programsko obdobje do leta 2027
  Ustanovitev LAS in odobritev novih SLR za programsko obdobje do leta 2027

  Gradiva vezana na oblikovanje LAS in odgovori na vprašanja so objavljena na spletni strani TUKAJ. Med zadnjimi posodobitvami je nova verzija Navodil za pripravo SLR, z manjšim popravkom Priloge 1 - Vloga za izplačilo prve faze pripravljalne podpore.

  Preberi več...

Zgodbe

april 24, 2024

Občina Kozje – uspešno združili moči za trajnosten ekonomski in socialni razvoj

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Kozje je ena tistih občin, ki si je morala svoje mesto na zemljevidu uspešnih slovenskih območij izboriti s trdim delom… Preberi več...
marec 27, 2024

Občina Dornava - nedvomno so njeni prebivalci njeno glavno bogastvo

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Dornava je še posebej izjemna pri ohranjanju kmečkih običajev in tradicije ter poguma za pristop k obnovi dvorca, kar vse… Preberi več...
februar 23, 2024

Podeželska skupnost Markovci je dolgoročno in ciljno naravnana

Predstavljamo zgodbe petih območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Občina Markovci izstopa na področju zagotavljanja ekonomske in socialne varnosti občanov, negovanja kulturnega izročila, posebno… Preberi več...
januar 25, 2024

Občina Loški potok – uspešen model rabe obnovljivih virov energije

Predstavljamo zgodbe območij, ki so se prijavile na natečaj za Najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2023 (več TUKAJ). Prva med njimi je Občina Loški potok, za katero res lahko upravičeno rečemo, da je oddaljena od vseh pomembnejših urbanih središč, se… Preberi več...
nov 22, 2023

Zadruga Skupina vrtovi panonski prejela nagrado za najboljšega uporabnika novih tehnologij v agroživilstvu

Zadruga Skupina vrtovi panonski iz Murske Sobote povezuje sto kmetij večinoma iz Pomurja,… Preberi več...
sep 26, 2023

IZROČILO – spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa

Projekt »Izročilo« izhaja iz potrebe po ohranjanju dediščinskih vsebin lokalnega območja… Preberi več...
jul 12, 2023

Biogospodarstvo – priložnosti pred nosom

Ker je čas dopustov, vam v tokratni zgodbi le »natresemo« nekaj prodornih, inovativnih… Preberi več...
jun 15, 2023

Največja ovira za razvoj je pomanjkanje sodelovanja lokalnih prebivalcev in prevlada posameznikov

Rebound je mednarodni projekt (ERASMUS+) in temelji na akcijsko-raziskovalnem pristopu k… Preberi več...